Jestli se váš automobil stane nepojízdným, má jeho majitel povinnost postupovat při jeho likvidaci podle platné legislativy. To znamená předat autovrak firmě, která se postará o jeho likvidaci, a vám vydá doklad o ekologické likvidaci, který je důležitý pro bezproblémové odhlášení vozu z Centrálního registru a pro následné ukončení smlouvy o povinném ručení.

Doklad o ekologické likvidaci může vyhotovit pouze ta firma, která má povolení ke sběru a zpracování autovraků. Tento provozovatel má při přejímce autovraku zkontrolovat jeho stav, a zda neobsahuje další odpady, které nejsou součástí vozidla, a následně předá předávající osobě potvrzení o převzetí autovraku. Za toto potvrzení nebudete nic platit.

Pokud byste likvidaci vozidla registru vozidel nepředložili, znamenalo by to, že vozidlo je stále registrováno a vy jako jeho vlastník máte stále ještě povinnost platit za něj pojištění. Za jeho neplacení by vám pak hrozily sankce od ČKP.