Ekologická likvidace vozidla je ideálním řešením v případě, kdy si nevíte rady s tím, kam se starým nebo bouraným automobilem. Vraky nepojízdných vozidel nejen že znepříjemňují život okolí, ale také škodí životnímu prostředí. Například z vraku ležícího na zahradě mohou do půdy unikat chemikálie, technické látky a jiné škodlivé tekutiny.

Ekologická likvidace vozidla má svá přísně stanovaná pravidla, kterými se musí firmy při převzetí autovraků a jejich rozebírání řídit. Automobily jsou složeny z různých materiálů, včetně chemických sloučenin, kvůli kterým se autovraky řadí mezi zvláštní druh nebezpečného odpadu. Po převzetí autovraku vystaví firma, která má oprávnění k přejímce a ke zpracování autovraků, potvrzení o ekologické likvidaci vozidla.

O ekologickou likvidaci vozidla se jedná v případě, kdy dochází k rozebrání autovraku na jednotlivé součástky a jejich roztřídění podle jednotlivých druhů materiálu jako je plast, sklo, železo, barevné kovy a chemické sloučeniny.