Likvidace autovraků

Likvidaci autovraků pro občanskou veřejnost i pro firmy upravuje zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Podle tohoto zákona, který upravuje také sběr a výkup autovraků, dochází k ekologické likvidaci pouze v případě, kdy je vystaven protokol o převzetí automobilu k ekologické likvidaci, a to firmou, která má souhlas s provozováním zařízení na sběr a výkup autovraků s oprávněním tento protokol vystavovat.

Naše společnost tento souhlas má a je tedy způsobilá vystavovat protokol o převzetí autovraků k ekologické likvidaci a zároveň je držitelem oprávnění pro ekologickou likvidaci veškerých motorových vozidel (osobní vozidla, motocykly, nákladní vozidla, traktory atd.)

Mám zájem o likvidaci

Ekologická likvidace autovraků

Ekologickou likvidací vozidel se rozumí technologický a administrativní proces vyřazování vozidel z provozu a z evidence registru motorových vozidel. Automobil je ekologicky zlikvidován pouze v případě, kdy dojde k rozebrání autovraku na jednotlivé součástky, které jsou následně roztříděny podle jednotlivých druhů materiálu. 

Hlavním úkolem ekologické likvidace autovraků je především efektivní stahování nebezpečných odpadů z životního prostředí. Automobily se totiž skládají z různých materiálů, mezi nimiž jsou i různé chemické sloučeniny, kterou jsou životnímu prostředí nebezpečné a musí proto být profesionálně odstraněny. 

Naše společnost provádí ekologickou likvidaci autovraků na dvou specializovaných místech, a to na našich pracovištích v Brně a v Českých Budějovicích. Obě pracoviště jsou vybavena nejmodernější technikou. 

Co je potřeba pro vydaní potvrzení?

  • fyzická přítomnost vozidla - lze dovézt osobně, nebo prostřednictvím naší odtahové služby
  • průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)
  • Nemůže-li se vlastník vozu zapsaný v technickém průkazu dostavit, je nutné, aby zmocněná osoba  měla plnou moc (nemusí být notářsky ověrená). Jedná-li se o vozidlo z dědictví, doloží se zápis z  dědického řízení.
  • velký technický průkaz
  • je-li majitelem autovraku právnická osoba, je nutno doložit platný výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu – vždy je nezbytné, aby jednala osoba oprávněná nebo osoba s plnou mocí
Veškeré potřebné informace ohledně likvidace autovraků získáte zde:

Brno České Budějovice
Petr Pavelka Jiří Rokytka
mobil: 724 510 560 mob.: 604 783 369, 606 045 565
tel: 547 135 244 tel: 387 319 250
email: pavelka@remet.net email: rokytka@remet.net
Provozní doba Provozní doba
Po - Pá  7 - 17 hodin Po - Pá  7 - 15.30 hodin
So  7 - 12 hodin So  7 - 11 hodin

Odtahová služba

Pro nepojízdná vozidla je možné objednat odvoz v rámci města Brna zdarma.

Odvoz autovraku z větší vzdálenosti je na individuální domluvě, vždy se snažíme v maximální míře vyhovět požadavkům našich zákazníků.

Kontaktní osoba:
p. Mann, p. Kraus
tel: 547 135 212
e-mail: doprava@remet.net

Převzetí vozidla a vystavení dokladu o likvidaci

Přijímáme vozidla v jakémkoliv stavu poškození.

Po převzetí vozidla našim pracovníkem Vám bude vystaven tzv. protokol o ekologické likvidaci, na jehož základě je možno dle zákona č. 56/2001, o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, provést trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel.

Vlastní likvidace probíhá na specializovaném pracovišti, které je vybaveno nejmodernější technikou zaručující ekologicky šetrné nakládání při všech technologických operacích souvisejících s vlastním zpracováním autovraku. Celé pracoviště je zajištěno izolovanou nepropustnou plochou a odlučovačem kapalin, díky nimž nemůže dojít k úniku žádné z provozních kapalin vozidla do okolí a tudíž k ohrožení či poškození životního prostředí.

Vzniklé odpady jsou tříděny za účelem následného využití.

Likvidace autovraků

1. Brno

Remet, spol. s r. o.      
Vídeňská 11/127      
619 00  Brno     +420 547 214 999
Po - Pá 7:00 - 17:00 h     +420 602 766 954
So 7:00 - 12:00 h     petrzelka@remet.net

2. České Budějovice

Remet, spol. s r. o.      
Okružní 643      
370 01 České Budějovice     +420 387 319 250
Po - Pá 7:00 - 15:30 h     +420 604 783 369
So 7:00 - 11:00 h     rokytka@remet.net